Welcome to a seminar with Testa Centre!

WRITTEN BY

Jamie Smith

Sweden's new test bed for biologicals

Read about the Testa Centre in English here. To register for the seminar, send an email to Jamie Smith (jamie.smith1@astrazeneca.com)

= = =

Välkommen till ett informationsseminarium om Testa Center - Sveriges nya testbädd för produktion av biologiska produkter 

Datum: Måndag den 26 november 2018
Tid: Kl. 13-14
Plats: Epsilon i AstraZeneca's PGN Conference Center, Pepparedsleden 5, Mölndal
Registration: Skicka en epost till Jamie Smith (jamie.smith1@astrazeneca.com)

Är du intresserad av produktion av biologiska produkter, eller har du teknologi som skulle kunna förbättra framtidens bio-läkemedelsproduktion?
Då är du varmt välkommen på ett informationsseminarium om det nya Testa Center som just nu byggs upp på GE:s site i Uppsala. Centret öppnades efter sommaren 2018 och just nu rekryteras projekt som är intresserade av att nyttja centret.

 

Idag är 8 av de 10 mest sålda läkemedlen biologiska. Marknaden för biologiska läkemedel spås en stark tillväxt, med idag nära 300 kandidater i kliniska prövningar och mer än 7000 kandidater om man även inkluderar forskningsdelen av läkemedelsprojekten. Tillverkningen av biologiska läkemedel är dock komplicerad och mycket kostsam, och det finns ett stort behov av nya produktionsmetoder och tekniker för att driva effektivitet i stor skala.

Sveriges regering har som ambition att göra Sverige till en global ledare inom produktion och forskning och utveckling av biofarmaceutiska produkter.  Som en del av detta har den svenska regeringen (genom VINNOVA) och GE Healthcare gemensamt etablerat Testa Center, med avsikten att bygga en nytt, toppmodernt center för verifiering av innovativa projekt. Målet är att skapa en kreativ och öppen miljö, där akademiska grupper, start-ups och större bolag kan verifiera tekniska eller biologiska projekt i en autentisk bioprocessanläggning.

Även lärosäten välkomnas att förlägga kurser till centret, för att kunna säkerställa kompetenstillväxt i Sverige framöver. 

Kort om centret:

* Tillgång till en unik utrustningspark – 4 parallella industriella labb (ej GMP) upp till pilotskala, primärt baserad på single-use teknologi

* Tillgång till bioprocessexpertis – dedikerad GE-personal finns tillgänglig för stöd

* Kostnadseffektivt - utveckla, testa, verifiera och ställa in produktionsparametrar innan du investerar i egen utrustning eller lägger ut produktion på en annan part

* Full kontroll över din IP och dina data - GE begär inga rättigheter

* Facilitet för avancerade kurser/utbildning inom produktion av biologiska produkter – öppet för alla svenska lärosäten

* Autentisk testmiljö för ny process- och digitaliseringsteknologi

* En del av det svenska innovationsstödssystemet - enkel åtkomst till kommersialiseringsstöd

Centret ligger på GE Healthcares site i Uppsala. Testa Center är ett icke-vinstdrivande bolag inom GE Healthcare. Under en startperiod kommer verifieringsmedel från Swelife att erbjudas till akademiska grupper och SMEs.

Är du intresserad av att lära dig mer om vad centret erbjuder, och veta mer om hur man ansöker? Då är du varmt välkommen till detta informationsseminarium.

Medverkande:

Jesper Hedberg, Director Testa Center, GE
Helena Ströberg, Uppsala BIO
Jamie Smith, AstraZeneca BioVentureHub
 

___________________________________________________________________________________________________________